Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

S

Shakespeare, William

"Hamlet" wil niet door een theologische bril gelezen worden

Dat ook in Nederland het vuur voor Shakespeare nog lang niet gedoofd is blijkt niet alleen uit de vertaling van "Will in the world" van Stephen Greenblatt. Onlangs verschenen Nederlandse vertalingen van drie van Shakespeares geliefdste tragedies: Richard III, Macbeth en Hamlet.

Recensie van Hamlet

Triomf van het alledaagse

Het genie van Shakespeare laat zich slechts bij benadering beschrijven. Toch slaagt de Amerikaanse hoogleraar Stephen Greenblatt erin om aan de hand van toneelstukken te laten zien hoe Shakespeare alles wat zich in zijn leven voordeed wist om te zetten in kunst en verbeelding. Van een ong elukkig huwelijksleven tot de liederlijkheid van de taveerne.

Shakespeare, volgende bedrijf

Eén dimensie van Shakespeares werk is zijn tijdloosheid. Hij roert alles aan wat ook ons bezighoudt. Racisme, standsverschil, brute macht en de rechtsorde, nationalisme, de zin van het bestaan, ongebreidelde wellust en geldzucht. En dat alles in poëzie die ook na bijna vier eeuwen nog fors en overtuigend opklinkt.

Een schaduw van Shakespeare

Het wordt zo langzamerhand een echte hoorn des overvloeds: vier vertalingen van de "Sonnetten van Shakespeare" in vijf jaar tijd. Maakt dat de concurrentie op de markt voor deze literatuur niet wat groot?

Recensie van Sonnetten

Sonnetten van Shakespeare

Poëzie vertalen is en blijft een hachelijke onderneming. Men moet heel goed in staat zijn zich te verplaatsen in de leefwereld van de dichter en intuïtief aanvoelen wat het hem eigen taalgebruik is en welke taalkleur en betekenislagen in het werk schuilgaan. Externe factoren als geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol.

Recensie van De sonnetten