Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Redacteur: Tjerk de Reus

Goed onderwijs

Goed onderwijs is een opmerkelijk boek in het oeuvre van Augustinus, maar ook in de geschiedenis van het kerkelijke onderricht: de catechese. In deze verhandeling - mooi vertaald en ingeleid door Vincent Hunink en Hans van Reisen - geeft Augustinus een praktische schets van de inhoud van het christelijke geloof. Deze is bedoeld voor ene Deogratias, die basaal onderricht moet geven aan mensen die zich bij de kerk willen voegen.

Het is heel interessant om na te gaan wat Augustinus te berde brengt als hij in een notendop het christelijke geloof samenvat. Maar het is ook interessant om te zien hoe hij aanwijzingen geeft voor goed onderwijs, hoe je je gehoor moet bespelen en hoe je de stof overbrengt op de luisteraars. Twijfel over de waarheidspretenties van het geloof speelt bij Augustinus geen rol, daarin wijkt hij sterk af van de ingebakken twijfel of verlegenheid die veel christenen vandaag hebben. Alle vreugde van de wereld laat mensen met een leeg en geschonden geweten achter, weet Augustinus.

Het betoog van Augustinus is levendig. Hij presenteert een 'modelbetoog' , waarin hij het hele Oude en Nieuwe Testament bespreekt. Daarbij gaat hij in op allerlei vragen (waarom schiep God de mens als Hij wist dat deze zou zondigen?), hij waarschuwt tegen afglijden en toegeven aan de zonde en benadrukt de realiteit van de toekomstige werkelijkheid. Een boek dat catecheten en dominees nuttige bezinning biedt.

Aurelius Augustinus: Goed onderwijs - Christendom voor beginners, Uitgeverij Damon, Bude12008, 216 blz., € 19,90.

Dit artikel is eerder verschenen in CV•Koers, opinieblad voor de christen vandaag. Zie ook: www.cvkoers.nl en www.tjerkdereus.nl.  
© CV•Koers/Tjerk de Reus.