Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Over de Drie-eenheid

De kerkvader Augustinus (354-430) blijft een geweldig belangrijke plek houden in kerk en theologie vandaag. Hoewel een kloof van zo'n 1600 jaar hem scheidt van onze tijd, verschijnen steeds weer nieuwe vertalingen van zijn werk in het Nederlands. Dat duidt erop dat er een lezerspubliek voor is. De vraag is wel gerezen waaróm Augustinus zo fascineert. Antwoord op die vraag vind je natuurlijk door zijn werk te gaan lezen. 

Je kunt vaststellen dat Augustinus vaak schrijft met een persoonlijke inslag. Je hebt met een mens van vlees en bloed te doen, die vragen heeft op het terrein van het geloof. Zoekend in de Bijbel probeert hij antwoorden te vinden. Daarbij was de dagelijkse praktijk van het christen-zijn voor hem erg belangrijk. Wie over dit laatste wil lezen, kan goed terecht bij het recent verschenen Het huis op de rots, een verhandeling over de Bergrede.Augustinus bespreekt tekst voor tekst de betreffende hoofdstukken uit Mattheüs, geeft op grond daarvan praktische aanwijzingen, en legt steeds verbanden met andere passages in het Oude en Nieuwe Testament. 

Augustinus is echter ook een groot denker, die soms paden bewandelt waarop je hem maar moeizaam volgen kunt. Dat geldt voor De Trinitate, onlangs vertaald als Over de Drie-eenheid, waarin hij het goddelijke geheim van de eenheid van Vader, Zoon en Geest onderzoekt. Dit boek geldt als het derde grote werk van Augustinus, naast de bekende Belijdenissen en De stad Gods. Alleen al daarom is het een gebeurtenis van belang dat De Trinitate nu in het Nederlands verkrijgbaar is. Het boek zelf valt te typeren als een zoektocht die hem niet brengt tot de oplossing van het raadsel, maar hem wel tot aanbidding leidt. Hij was diep onder de indruk van de verhevenheid van God, maar toch was voor hem zonneklaar dat de Drie-eenheid een bijbels basisgegeven is, dat buitengewoon belangrijk is in de strijd met ketters. Dat Jezus echt God is en niet een 'lagere God' ,hangt uiteindelijk samen met onze verlossing en met het heilrijke 'schandaal' dat de Verhevene aan het vervloekte hout hing. Kortom, wie de kerkvader volgt op zijn speurtocht, doet veel wijsheid op - of het nu gaat om de hoogvlakte van het geloven in de drie-ene God of om toepassing van het geloof in het dagelijkse leven.

Aurelius Augustinus, Over de Drie-eenheid. Ingeleid en vertaald door T.J.van Bavel, Uitgeverij Peeters, Leuven 2005,488 blz., € 28,
Idem, Het huis op de rots. Verhandeling over de bergrede, Uitgeverij Damon, Budel 2005, 232 blz., € 24,95 

Dit artikel is eerder verschenen in CV•Koers, opinieblad voor de christen vandaag. Zie ook: www.cvkoers.nl en www.tjerkdereus.nl.  
©CV•Koers/Tjerk de Reus.