Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Redacteur: Jeannette Donkersteeg

Een mes in de nacht in Stonewycke Saga

Vier meer of minder bekende schrijfsters zoeken (opnieuw) via een familieroman hun weg naar het publiek. Wie alleen leest om zich te ontspannen of de tijd te verdrijven, zal met dit genre uit de voeten kunnen. Op één boek na. 

Huwelijksproblemen en alcoholverslaving leiden tot de scheiding van de hoofdpersonen Mireille en Laurens uit "Onverwerkt verleden" van Olga van der Meer. Mireille gaat een relatie aan met een ook al gescheiden man, maar hun verleden laat hen beiden niet los. Dit speelt zich allemaal af in slechts 167 bladzijden. Omdat het boek met vloeken en andere onchristelijke passages vervuild is, heb ik het nog voordat ik bladzijde 167 had bereikt aan de kant gelegd. Daar kan het maar beter blijven liggen. 

Minder leeg en níet aanstootgevend is "Het meisje uit de polder" van Christine Groeneweij. Jantien van den Berg moet haar geliefde polder verlaten om kinderjuffrouw te worden bij een welgestelde familie. Aangezien het verhaal in de crisisjaren tussen twee wereldoorlogen speelt, wordt het meisje herhaaldelijk geconfronteerd met het grote contrast tussen arm en rijk. Bovendien is de familie bij wie ze werkt niet christelijk. Dat plaatst Jantien voor de vraag wat het geloof voor haar betekent en hoe ze daarvan in de praktijk blijk kan geven. Ze verandert van een wat koppige tiener in een nadenkende jongvolwassene. De schrijfster vertelt het verhaal met smaak. Wel bemoeit ze zich veel met de ontwikkelingen door er commentaar op te leveren. Wat de liefde betreft, is ook deze roman voorspelbaar. Al op bladzijde 26 vermoedt de lezer wie aan het einde van het boek Jantiens boezemvriend zal zijn. "Het meisje uit de polder" is een boek met een prettige sfeer, dat door de doelgroep met plezier zal worden gelezen. 

Stonewycke
Hetzelfde geldt voor "Vlucht uit Stonewycke", een overigens heel andere roman van twee Amerikaanse auteurs. Margaret Duncan moet Schotland ontvluchten. Haar man Ian, met wie ze nog maar net is getrouwd, blijft achter, maar zal haar spoedig naar Amerika volgen. Ian komt echter niet opdagen. Beiden maken vreselijke dingen mee. Aan het einde van het boek hebben ze elkaar nog niet gevonden, integendeel. Ze verkeren allebei in de veronderstelling dat de ander niet meer leeft. Een slim slot voor een boek dat een vervolg krijgt. "Vlucht uit Stonewycke" is namelijk het tweede deel uit de driedelige Stonewycke Saga. Het laat zich afzonderlijk lezen, maar een enkele keer merkt de lezer die deel 1 niet kent, dat hij iets gemist heeft. 

De auteurs gebruiken ingrediënten die tot de verbeelding van veel lezers spreken. Een mes in de nacht, een gevaarlijke huifkartocht over de prairie, cholera en indianen maken het verhaal spannend, maar tegelijk ongeloofwaardig. Nu en dan krijg je het gevoel dat de Naam in dit boek wel erg gemakkelijk wordt gebruikt. Toch benadrukken de auteurs vooral dat een leven zonder God en zonder vergeving geen toekomst heeft. 

Spiegelserie
Uitgeverij Zomer & Keuning lokt via grote advertenties in gezinsbladen lezers naar De Spiegelserie. Wie zich nu abonneert, ontvangt gratis "Een vlam van hoop", van Jos van Manen Pieters. Liefhebbers van De Spiegelserie zullen er blij mee zijn, want Jos van Manen Pieters hanteert ook in dit boek een vlotte pen. Deel 1 gaat over Jesse Jelgersma. Hij is al jaren getrouwd met Bonnie, maar de herinneringen aan een jeugdliefde spelen hem steeds meer parten. Het meisje uit zijn jonge jaren sprong van een flat toen hij hun verkering vanwege kerkelijke verschillen uitmaakte. Jesse voelt zich schuldig. De Rooms-Katholieke Kerk komt er in dit boek niet best af, evenmin als de protestantse kerken. De hoofdpersonen vinden in een oecumenische geloofsgemeenschap een naar hun mening goed alternatief. Geloof, hoop en liefde zijn rode lijnen door deze roman. Daarom is het vreemd en vaag dat de kern daarvan, het werk dat op Golgotha werd volbracht, niet ter sprake komt. 

Verschillende motieven uit het eerste deel van dit boek komen terug in het tweede: kritische vragen ten opzichte van de kerk; een dominante vader, onzekerheid. Thema is nu de liefde tussen een jonge vrouw -Stefanie- en een vijftien jaar oudere man -Marius-, die ongeneeslijk ziek wordt. Stefanie is haar zelfvertrouwen kwijtgeraakt doordat haar vader haar jarenlang kleineerde; Marius doordat hij een extreem lelijk gezicht heeft. Hun liefde voor elkaar brengt dat zelfvertrouwen terug, maar dan blijkt dat Marius jong zal sterven. Dit boek zal veel lezers boeien en ontroeren. 

Hoewel de schrijfster er opnieuw een stukje psychologie in probeert te stoppen, komen de karakters van de hoofdpersonen niet goed uit de verf. Terwijl ze als onzeker, beschadigd en verlegen worden omschreven, leggen ze vaak een grote openhartigheid aan de dag, zelfs tegen mensen die ze nauwelijks kennen. Op dezelfde manier komt het vreemd over dat ze serieus met het geloof bezig zijn, maar de Bijbel niet kennen (bijvoorbeeld blz. 335). De invulling van de zondag doet er niet toe en een vrouwelijke predikant is heel gewoon. In dat opzicht zal het boek wat ver van veel christelijke romanlezers af staan. Ook is het zwak dat het aanvankelijk originele verhaal op een zeer geijkte en voorspelbare manier afloopt. Nog voor Marius' overlijden voelt de lezer aankomen met wie Stefanie daarna door het leven zal gaan. Deze minpunten nemen niet weg dat het boek menige lezer mee zal slepen. 

N.a.v. "Onverwerkt verleden", door Olga van der Meer; uitg. Gottmer, Haarlem, 1997; ISBN 90 257 2906 1; 168 blz.
"Het meisje uit de polder", door Christine Groeneweij; uitg. Zomer & Keuning, Amsterdam, 1997; ISBN 90 210 9041 4; 192 blz.
"Vlucht uit Stonewycke", door Michael Phillips en Judith Pella; uitg. Kok, Kampen, 1997; ISBN 90 242 6116 3; 313 blz.
"Een vlam van hoop", door Jos van Manen Pieters; uitg. Zomer & Keuning, Amsterdam, 1997; ISBN 90 210 9091 0; 380 blz.