Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Redacteur: C.J. Veldhuijzen

Het saffieren boek

Een absolute must voor hen die zich lieten meevoeren door "In naam van de roos" en "De celestijnse belofte". Een intrigerende, historische roman met meerwaarde. Gilbert Sinoué brengt ons in het Spanje van de vijftiende eeuw. Tegen het decor van het door de "Reconquista" verscheurde land smelten avontuur, spirituele overpeinzingen, mysterie en historische feiten samen in de zoektocht naar een boek. 

Het gaat echter in "Het saffieren boek" niet om zomaar een boek. Het betreft een steen door goddelijke hand gegraveerd, die voor het eerst verscheen in de nacht der tijden, en eeuwen later opduikt op het door godsdienstoorlogen geteisterde Iberisch schiereiland, waar Moren en christenen elkaar naar het leven staan en joden gedwongen worden hun Mozaïsche wetten te verloochenen. 

Drie mannen weerspiegelden deze hectische periode aan het einde van de Middeleeuwen. Een joodse rabbijn, een Arabische filosoof en een franciscaner monnik worden, ondanks hun tegenstellingen, verenigd om een geheimzinnige opdracht uit te voeren. Een oude jood, Ibn Baruel, had hun zijn laatste wilsbeschikking nagelaten, in de vorm van een aantal geheimzinnige documenten vol met cryptische formules. 

Antwoord op vragen
De hoofdpersonen moeten alle drie hun bijzondere kennis van hun eigen godsdienstige overtuiging aanwenden, het Oude en Nieuwe Testament, de Koran en de kabbalistiek, om dit ogenschijnlijk onbegrijpelijke testament stukje voor stukje te ontcijferen. Zij geloven in een Hogere Macht, hoewel ze Hem alle drie een andere Naam geven. Door hun gemeenschappelijk belang deze queeste tot een goed einde te brengen- moeten ze soms de muren van hun eigen geloof afbreken, om de ander toe te laten zijn licht op deze onmogelijk lijkende opgave te laten schijnen. Zelfs de Spaanse koningin bemoeit zich met de kwestie. Zij geeft het hoofd van de Inquisitie de opdracht, de zaak nauwlettend te volgen. De mogelijkheid bestaat immers dat de mysterieuze openbaring van het "Saffieren boek" de pijlers onder de Rooms-Katholieke Kerk zou doen wankelen... 

De spanning stijgt naarmate de drie 'pelgrims' hun doel naderen. Met humor en gevoel schetst Gilbert Sinoué de ruzies en de broederschap van de hoofdfiguren. Om de climax, de boodschap die de saffieren tablet prijsgeeft, hangt een sluier van betovering. Na het lezen van de laatste bladzijde zal er voor de lezer ongetwijfeld nog veel stof tot nadenken zijn. 

,,Een mystieke zoektocht naar het antwoord op alle vragen", zo luidt de subtitel van het boek. De schrijver kan ons echter niet overtuigen dat de verdraagzaamheid jegens andere godsdiensten en het erkennen van een God Die zich in verschillende gedaanten manifesteert, ons de sleutel tot het oplossen van onze diepste levensvragen bieden. 

N.a.v. "Het saffieren boek", door Gilbert Sinoué; uitg. Vassallucci, Amsterdam; ISBN 9050000312; 424 pag.