Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Redacteur: A. Tukker-Versluijs

Fantasie rond het laatste der dagen

"De inhoud van deze roman is een verzonnen verhaal. Toch hopen wij, op deze wijze, een boodschap door te geven en u tot nader onderzoek aan te zetten". Deze woorden staan op de bladzijde naast de titelpagina van het boek "Verborgen strijders". Het is goed om die woorden tijdens het lezen van de roman in het achterhoofd te houden. Want het onderzoeken van de Schriften kan niet genoeg gedaan worden. 

"Verborgen strijders" beschrijft "hoe het mensen zal vergaan die na de "Opname van de Gemeente" alsnog hun knie buigen voor God". Zowel uitgever Initiaal als auteur Kees Abspoel realiseert zich dat dit een persoonlijke interpretatie is van de schrijver. Toch is volgens de uitgever getracht "zoveel mogelijk informatie vanuit de Bijbel in het verhaal als leidraad te nemen". 

Op de achterkant van zijn boek vertelt de auteur dat het verhaal niet precies zo hoeft te gebeuren als het beschreven is. Het is wel zijn wens en gebed "dat de lezer van dit verhaal zal gaan beseffen dat de Bijbel heel duidelijk is over de komst van de Heer Jezus. (...) Als de lezer hierdoor wordt opgewekt om zich te laten reinigen en heiligen door de Heilige Geest van God wordt het gebed van de schrijver dan ook ruimschoots beantwoord". 

Raadsel
Op welke tekst(gedeelten) in de Bijbel de auteur zijn opvattingen fundeert, is mij een raadsel. De Bijbel spreekt wel over de oordeelsdag. Als Christus terugkomt op de wolken, zal Hij de lammeren scheiden van de bokken. De een zal aangenomen en de ander zal veroordeeld worden. Volgens Abspoel is er echter eerst de opname van de gemeente. Daarna breekt een zware tijd aan op aarde voor de mensen die alsnog gaan geloven in de Heere Jezus als hun Verlosser. Zij zullen het merkteken van het beest niet willen ontvangen, en daarom vervolgd worden. Volgens de auteur zullen ze ná die moeilijke tijd duizend jaren met Christus mogen regeren. 

Hoofdpersoon in het boek is Mike, die werkzaam is in een gevangenis (de auteur werkt zelf voor Justitie als medewerker informatievoorziening). Hij maakt in zijn woonplaats Dordrecht een groot noodweer mee. De volgende dag blijkt dat er over de hele wereld een vernietigend natuurgeweld heeft huisgehouden. Als de schade wordt opgenomen, wordt duidelijk dat een gedeelte van de bevolking is verdwenen. Dat blijken dan de christenen te zijn, die opgenomen zijn in de hemel. Er staat een grote leider op, de Wereldleider. Iedereen moet vanaf die tijd naar hem luisteren. Hij zal zorgen voor een aarde waarop vrede en gerechtigheid heerst. 

Wereldoorlog
Mike schrikt van deze gebeurtenissen. Ook een van zijn beste collega's is verdwenen. Mike is bang dat het voor hem nu te laat is om nog bekeerd te worden. Juist in deze tijd echter zijn er velen die zich tot God keren. Ook Mike doet dat. Het registratienummer, een kleine chip die iedereen door middel van een injectie krijgt toegediend, vormt er de aanleiding toe dat christenen moeten onderduiken. Zij willen dit teken van het beest niet ontvangen. Mike duikt met een vriend en vriendin ergens in de Biesbosch onder. Later moeten ze vluchten. Vele christenen worden vermoord om hun geloof. De situatie in de wereld is er ook niet beter op geworden. Een grote wereldoorlog breekt uit. 

Hoewel de auteur ongetwijfeld de beste bedoelingen met het boek heeft, heb ik wel wat vragen. Allereerst de genoemde vraag waar hij het verhaal van de opname van de gemeente vandaan haalt uit de Bijbel. Bovendien zitten er inconsequenties in het boek. Eerst vertelt de auteur (zelf soms hinderlijk in het boek aanwezig, bijvoorbeeld door de opmerking "onze vrienden" als het over Mike en zijn vrienden gaat) dat iedereen die het merkteken van het beest ontvangen heeft, alleen nog maar vijandig kan zijn tegenover christenen. Hoe kan het dan dat een boer en boerin hen tóch helpen en hen niet verraden? Hoe kan het dan dat een schipper hen tóch laat onderduiken in zijn schip? 

Duizenden mensen die niet in Christus geloven, sterven aan de zeer besmettelijke zwarte pest. Als Mike en zijn vriendin zich echter ontfermen over een baby van ouders die christenvijandig zijn en ook aan de pest lijden, blijkt dat de ziekte bij het kind vanzelf overgaat en dat het ook behouden wordt bij de wederkomst. Maar iedereen, dus ook dat kind, moest toch geregistreerd worden? En alle geregistreerden konden toch niet meer behouden worden? 

Verwachting
Ook taalkundig rammelt het boek aan alle kanten. Het bevat niet alleen vele d- en t-fouten, maar ook kromme zinnen en veel spreektaal. 

Ten slotte laat ik nog even de auteur aan het woord, om zijn visie duidelijk te maken: "Wanneer zal de Here Jezus precies komen? Niemand kan dat zeggen. Het is niet te berekenen en de Bijbel verbiedt ons dat zelfs. Moeten we dan onze schouders ophalen en zeggen: "Nou ja, dan zien we wel wanneer Hij komt"? Nee, natuurlijk niet! De Here Jezus zei immers Zelf tegen de gemeente van Filadelfia: "Omdat gij het bevel bewaard hebt om mijn komst te verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de aarde komen zal"! (...) Ben je nog geen Christen? Geef dan je hart aan Jezus Christus! Hij wacht op jouw beslissing! (...) Leef vol blijdschap, ziende op de tekenen der tijden, die ons vertellen: de Koning komt!" 

N.a.v. "Verborgen strijders", door Kees Abspoel; uitg. Initiaal, Den Haag, 1998; ISBN 90 74319 36 x; 312 blz.