Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Redacteur: Niek Bakker

Een brug over het brede water

Nieuws uit Noord-Ierland is bijna altijd slecht nieuws. Op de wereldkaart is dit kleinste deel van het Verenigd Koninkrijk nauwelijks te vinden, maar in de berichtgeving is het nu al meer dan dertig jaar opvallend aanwezig. Bomaanslagen, barricades, protestmarsen en mislukte vredespogingen bepalen het beeld. Hoe is het om in dit land te leven? Elizabeth Gibson, die hier zelf enkele jaren heeft gewoond, schreef een roman over jonge mensen die opgroeien in dit door burgeroorlog verscheurde land. 

Het leven van Kate Hamilton is gestempeld door een ervaring uit haar jeugd. Ze was vier jaar toen haar moeder en zusje werden geraakt door een dronken in het wilde weg schietende katholieke sluipschutter. Wanneer Kate naar de universiteit gaat, staat een aantal zaken voor haar vast. God kan heel wat toelaten, maar nooit "dat wij onszelf vernietigen in een burgeroorlog". Ook is ze ervan overtuigd dat katholieken slecht en protestanten goed zijn. 

Deze laatste zekerheid begint al snel te wankelen. Ze ontmoet Deidre, een overtuigde christin die, hoewel ze een katholieke vader heeft, naar een protestantse kerk gaat. De wereld zit toch wat minder eenvoudig in elkaar dan ze dacht. Deidre en Kate gaan samen naar een gebedsdienst van de Intervarsity Fellowship, die zich bezighoudt met bezinning op eigen geloof en evangelisatie onder medestudenten. Via de contacten die hier worden gelegd, komen verschillende personen in beeld, die in de loop van de roman een rol spelen. De politieke en godsdienstige achtergrond van de medestudenten bepaalt de omgang met elkaar. Wie je bent, hangt af van de vraag of je tot de papisten of de protestanten behoort. Van de protestant is het weer belangrijk te weten of hij het in zijn hoofd heeft gehaald zich aan te sluiten bij de Vrije Presbyteriaanse Kerk van ds. Ian Paisley. Heel de politieke en kerkelijke verdeeldheid in Noord-Ierland vinden we kleinschalig en in wat mildere vorm terug in het studentenwereldje. De wereld binnen de universiteit verschilt echter op een belangrijk punt van die erbuiten. De jongeren leren, naarmate ze elkaar beter leren kennen, elkaar bij alle verschillen accepteren. Het brede water dat hen scheidt (de Engelse titel van het boek is: "The water is wide"), wordt overbrugd, terwijl de strijd in de wereld erbuiten onverminderd doorgaat. 

De oplossing van de verdeeldheid waarmee de schrijfster ons verrast, heeft een nogal goedkoop romantisch trekje. De hoofdpersonen in "Een muur van water" komen aan het eind van het studiejaar tot een zeer gelukkige relatie. Het zij ze gegund, maar het is een uiterst beperkt toepasbaar principe voor het oplossen van de problemen waarmee het land worstelt. 

Datering
Een ander punt is de datering van het verhaal. We krijgen politieke informatie van meer dan tien jaar terug (het boek is in 1984 verschenen). Een aantal organisaties en bewegingen die indertijd nogal in het nieuws waren, zoals de beweging voor burgerrechten van Bernadette Devlin, is inmiddels verdwenen of opgegaan in andere groeperingen. Ook de discussie over het nieuwe geld komt in dat verband wat vreemd over. 

De korte toelichting op de geschiedenis die aan deze uitgave is toegevoegd, is zinvol, maar kan de problemen niet ondervangen. 
Bovendien zit in dit kleine stukje tekst een aantal ongenuanceerde beweringen en fouten. Er wordt gesproken over de protestantse meerderheid in Ierland (moet zijn Noord-Ierland) en het is niet juist dat Willem III van Oranje de troon opeiste (die werd hem aangeboden). Ook is het niet geloofwaardig dat de ontheemde Ieren zich gedwongen zagen hun schamel bestaan te vinden in het "bewerken van de dunne toplaag van de moerassen en de bergen". 

Sympathiek
"Een muur van water" is een positief christelijke roman met een boeiende tekening van het leven van studenten in een politiek gevoelige situatie. Het is een wat gedateerde, maar sympathieke weergave van de invloeden die een door burgeroorlog verscheurd land heeft op jonge mensen die zich betrokken voelen bij de crisis waarin hun land verkeert. 

N.a.v. "Een muur van water", door Elizabeth Gibson; uitg. Kok, Kampen 1998; ISBN 90 242 6475 8; 316 blz.