Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Redacteur: Els Brussť-Dekker

Nog één kans op verlossing

Het is ergens in de 21e eeuw. De dag begint net als alle andere, maar eindigt dramatisch. Vrijwel iedereen is 's avonds een of meer familieleden kwijt. Waar ze zijn gebleven, is een raadsel. Het lijkt wel of ze zijn verdampt. 

Er heerst niet alleen ontreddering om verloren geliefden, maar ook chaos. Want voer- en vliegtuigen zonder bestuurder maken in de regel geen vlekkeloze stop. In ziekenhuizen staan moeders net na hun bevalling plotseling met lege handen; bij zwangeren verdwijnt de ongeboren baby en verschrompelt de buik tot oorspronkelijke grootte. Eén ding is opmerkelijk: van de volwassenen lijken vrij willekeurig personen weg te zijn, maar van de kinderen is niemand overgebleven. Ook vele graven blijken leeg te zijn. 

Allerlei suggesties doen wereldwijd de ronde om te verklaren waar al die mensen zijn gebleven; de topjournalist Buck Williams verdiept zich erin om een overzichtsartikel over alle beweringen te schrijven. Tijdens het verzamelen van materiaal voor zijn stuk ontmoet hij de piloot Rayford Steele, die een opzienbarende visie op de verdwijningen te berde brengt; volgens Rayford heeft Christus Zijn kinderen weggenomen, voordat de grote zevenjarige verdrukking begint. Tegelijkertijd is de Opname "Gods laatste poging om de aandacht te trekken van al die mensen die Hem tot nog toe genegeerd en geloochend hebben." Iedereen krijgt zo nog één kans om "zich naar de bijbel te wenden voor de waarheid, en naar Christus voor verlossing." 

Antichrist 
Buck raakt hoe langer hoe meer overtuigd van de waarheid van Rayfords beweringen; hij sluit zich aan bij de kerk in Chicago die Rayford na de verdwijning van zijn vrouw en zoontje weer heeft opgezocht. Samen met de voorganger Bruce en Rayfords dochter Chloë vormt het viertal het Verdrukkingscommando dat de Antichrist Nicolae Carpathia gaat bevechten. 

Deze Carpathia heeft namelijk in korte tijd moeiteloos de hele wereld aan zijn voeten weten te krijgen en hij oefent een onwerkelijke macht op de mensen uit. Hij is een wrede wolf in schaapskleren, maar hij weet zich zo uit te drukken dat iedereen alleen maar de loftrompet over hem steekt. Behalve het Verdrukkingscommando dus, maar de leden daarvan hebben zich tot God bekeerd en daarom kunnen zij waarheid van leugen onderscheiden. 

Het is een bizarre 'werkelijkheid' die Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins in "Verlaten" ten tonele voeren. Onduidelijk over de herkomst van hun theorieën zijn ze niet. Ze laten de weggenomen dominee van Rayfords kerk de rol van verklaarder spelen. De man heeft al voor zijn verdwijning een videoband opgenomen om na de Opname de achtergeblevenen uit te leggen wat er is gebeurd. Daarop verwijst hij naar 1 Korinthe 15: 51-57, waar Paulus onder meer schrijft: "Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden." 

Volgens de dominee heeft Paulus met deze woorden naar de Opname verwezen. Hierin komt het gedachtegoed van Hal Lindsey letterlijk naar voren; deze 'ziener' heeft dergelijke ideeën over het einde der tijden uitgebreid uiteengezet in verschillende boeken. 

Bijbeluitleg
Ik kan me niet vinden in deze bijbeluitleg. Paulus zegt immers eerder in dit hoofdstuk dat eerst Christus zal opstaan, "daarna die van Christus zijn in Zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer Hij zal tenietgedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht." Volgens de "Korte Verklaring" gaan aan het einde geen 7 jaren van verdrukking vooraf. Bovendien zegt Paulus in nota bene hetzelfde gedeelte dat de dominee citeert: "() alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning." Volgens de roman zullen vele mensen echter een wrede dood sterven. Maar de dood is toch verslonden? 

Of je het nu wel of niet met deze bijbelvisie eens bent, "Verlaten" is wel een boek dat boeit van begin tot eind. Sceptisch of niet, de beklemming blijft: Waar zal ik zijn als mijn aardse leven eindigt? 

N.a.v. "Verlaten" door Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins; deel 1 van de 7-delige serie "De laatste bazuin"; uitg. Kok, Kampen, 1998; ISBN 90 242 6226 7; 341 blz.