Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Redacteur: J. L. Vermeulen

Wondkoorts bij Hizkia; builenpest bij de Assyriërs

Met "Hizkia. God is mijn redding" is het derde en laatste deel verschenen van Lynn Austins trilogie over de bijbelse koning Hizkia. De 392 bladzijden brengen het totaal aan Hizkia's leven gewijde pagina's op bijna 1100. Maar nog steeds weet Austin te boeien.

Deel 3 begint met ziekte van Hizkia. Hij treft zijn vrouw Chefsiba aan bij een zelfgemaakt Astarte-altaar en veroorzaakt in zijn woede daarover brand. Hierbij raakt Hizkia zo gewond dat hij door wondkoorts stervende raakt. De profeet Jesaja komt hem -na een aanvankelijk doodsbericht- vertellen dat hij nog vijftien levensjaren krijgt. 

Daarna gaat het hem goed. Een gezantschap uit Babel doet Hizkia geloven dat hij op gelijke voet komt te staan met wereldheersers, en blij als een kind met de aandacht laat hij het gezelschap heel zijn hebben en houden zien. Maar met de gave geeft hij de Gever geen eer! 

Als Hizkia een verbond sluit met Babel, komen al snel ook de Egyptenaren voor een bondgenootschap. Dit komt Hizkia echter op een openbare reprimande van Jesaja te staan, die hem verwijt zijn vertrouwen meer te stellen op bondgenoten dan op God. Jesaja blijkt gelijk te hebben. De Assyriërs vallen de Babyloniërs aan en verslaan hen in een mum van tijd. Nu pas wordt duidelijk hoe gevaarlijk dit bondgenootschap is: Juda zit voor de Assyriërs in het vijandelijke kamp. 

Hizkia besluit schatting aan de Assyriërs te sturen. Deze accepteren haar, maar vallen toch Jeruzalem aan. De maarschalk van Sanherib, Iddina, komt naar Jeruzalem en probeert Jeruzalem via psychologische oorlogvoering op de knieën te dwingen. Het lukt niet en na verloop van tijd blijkt het legerkamp van de Assyriërs te lijden aan de builenpest. In één nacht sterven 185.000 soldaten aan deze ziekte. Dat is Austins uitleg van "het zwaard van de Engel des Heeren." 

Hizkia heeft, nadat de gevaren van zijn bondgenootschap duidelijk werden, zijn vertrouwen weer op de Heere leren stellen. Nu leert hij ook, omdat Jesaja hem de profetie van de Lijdende Knecht verteld heeft, dat God nooit om onszelf iets doet, maar alleen uit genade. Dat opent ook de weg naar vergeving voor zijn verstoten vrouw. En zo komt bijna op de achterflap toch de beloofde erfgenaam Manasse ter wereld. 

Austin weet een spannend verhaal te vertellen. Al is haar woordkeus lang niet altijd even sterk, de psychologische tekening is wel heel herkenbaar. Over het algemeen blijft ze heel dicht bij wat in de Bijbel over Hizkia en de verhaalde gebeurtenissen wordt verteld. 

Waarom ze Rabsaké de naam Iddina geeft, is me niet duidelijk. Evenmin waarom ze de bijbelse volgorde van gebeurtenissen omdraait: Koningen en Kronieken geven weer dat Hizkia pas na de belegering door de Assyriërs ziek werd; bij Austin gebeurt dat ervóór. Het zal wel om reden van een spannende plot geweest zijn. Afgezien van deze punten en het feit dat de psychologische inkleuring op sommige momenten wat te eigentijds aandoet, is het slot van deze Hizkia-trilogie een lezenswaardig boek. 

N.a.v. "Hizkia. God is mijn redding", door Lynn Austin; uitg. Voorhoeve, Kampen, 2003; ISBN 90 297 1751 3; 392 blz.