Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

Redacteur: Els Bruss-Dekker

Botten van een dinosaurus

Tijdens een middagje dinosaurusbotten zoeken in de Tonopahwoestijn doet een van Melissa Lewis' leerlingen een mooie vondst. Niemand kan echter vermoeden dat de maffia opschrikt en per se de opgegraven botten in bezit wil krijgen. Daarbij wordt natuurlijk niet op een leven meer of minder gekeken.

Ooit studeerde Melissa Lewis paleontologie, de wetenschap die zich bezighoudt met fossiele planten en dieren. Sindsdien is ze ervan overtuigd dat het evolutionisme ongelijk heeft en probeert ze wat ze in haar vakgebied tegenkomt te rijmen met de Bijbel. Destijds besloot ze ook om niet met haar grote liefde, studiegenoot Nigel Kendrick, te trouwen, omdat hij een overtuigd atheïst is. Kendrick maakte zijn studie af en is nu professor, Melissa verliet de universiteit en koos voor het onderwijs. 

Een van de botten die haar leerling in de Tonopahwoestijn heeft gevonden, lijkt wel van een Tyrannosaurus Rex. Als dat klopt, zou dat de dertiende T-Rex zijn die ooit gevonden is, en Nigel Kendrick vond de twaalfde. Melissa besluit Nigel de botten toe te sturen zodat hij er wat zinnigers over kan zeggen. Daarna voelt ze echter zo'n behoefte om hem te vertellen dat hij op de verkeerde weg is en in de hel zal komen als hij zo met zijn leven doorgaat, dat ze de botten achterna vliegt. 

Nigel is bijzonder geïnteresseerd in de botten, maar niet in Melissa's boodschap; hij blijkt bovendien sinds een halfjaar na Melissa's vertrek met een ander samen te wonen. De dubbele hoop dat Nigel ontvankelijk zou z ijn voor het Evangelie en dat er voor hen samen nog toekomst zou zijn, blijkt ijdel en Melissa gaat er diep bedroefd weer vandoor. De botten neemt ze mee. 

Langzamerhand dringt het tot haar door dat er iemand achter de botten aanzit en dat haar leven daarbij in gevaar is. Er volgen heel wat spannende en angstige momenten voordat de maffia het onderspit moet delven bij een verrassende ontknoping. 

Creationisme
"Tonopah" bood auteur Christopher Lane de mogelijkheid creationistische denkbeelden te verweven met een wervelend verhaal. Het boek is daardoor niet alleen spannend, maar ook leerzaam voor wie niet veel over het creationistische gedachtegoed weet.
Van de personages komt alleen Melissa aardig uit de verf; ze probeert als een oprecht christen te leven en dat blijkt ook uit haar daden. Als een leerling haar bijvoorbeeld vraagt of ze Nigel Kendrick ooit heeft ontmoet, wil ze absoluut niet liegen, maar ze wil ook niet prijsgeven dat ze hem heeft gekend; ze probeert daarom een passend antwoord te vinden, "iets dat waar was, maar ook gelijk vaag bleef." Verder probeert ze op alle mogelijke moeilijke momenten op God te vertrouwen. Ook daar kan menig lezer lering uit trekken. 

N.a.v. "Tonopah", door Christopher C. Lane; vert. Menno en Geke van der Beek; uitg. Mozaïek, Zoetermeer, 2000; ISBN 90 239 9026 9; 399 blz.