Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Revius, Jacobus

Revius, Jacobus

„In het lied voor den eeredienst gaat het niet om Revius”

Er waren hier en daar wel wat aanpassingen nodig om de teksten van Revius geschikt te maken als kerklied. Maar dat is geen probleem, stelt een van de bewerkers. „In het lied voor den eeredienst gaat het niet om Revius.”

Naar een betere versie van Datheen

Niet alleen in onze tijd maar ook al in de zestiende en zeventiende eeuw hield de psalmberijming de gemoederen bezig. De officieel ingevoerde berijming van Datheen uit 1566 voldeed de enigszins geletterden niet. Marnix van Sint-Aldegonde kwam al snel daarna met een nieuwe berijming, die de gemeenten niet overnamen. Vele andere dichters zouden nog volgen, onder wie ook de Deventer predikant Jacobus Revius.

Bloemen in Gethsémané

Jacobus Revius is nooit lijfelijk in de hof op de Olijfberg geweest. Maar als dichter heeft hij zich de geschiedenis verbeeld, en dan krijgt hij iets van een ziener: hij aanschouwt hoe de bloem van Gods genade uit de aarde opkomt, nadat Christus’ bloeddruppels de grond hebben doorweekt.

Polemist en pastor

De ”glorificatio Dei”, de lofprijzing Gods, is wel de edelste trek van het calvinisme genoemd. Vanuit die gedachte mag Revius een van de edelste calvinisten genoemd worden, want aan de lofprijzing Gods heeft hij zijn leven en talenten dienstbaar gemaakt. Het is geen toevalligheid dat hij zijn ”Over-Ysselsche sangen en dichten” inzet met het gedicht ”Lof Gods”, en dat hij het nieuwtestamentische deel opent met ”Lof Jesu Christi”.

Op de bres voor de kerk

Jacobus Revius (1586-1658) heeft de eeuwen doorstaan als dichter, vooral dankzij het beroemde vers ”’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten” dat in de lijdenstijd nog altijd veel geciteerd wordt.

„Revius meende slechts te stamelen”

„Revius’ laatste disputaties gingen over de tekst: „En Hem moeten alle engelen Gods aanbidden.” Aanbidding maakt sprakeloos. De verwoording wordt dan verwondering. Beschouwing wordt aanschouwing - en die eindigt niet.”

Verslag van een bijeenkomst over Revius

Literair begaafde dominee

Jacobus Revius. Ik ben bang dat velen alleen z'n naam kennen. Misschien weten ze ook dat hij tot de literatuur behoort en dat hij lange jaren dominee is geweest in zijn geboortestad Deventer, maar dan houdt het wel zo ongeveer op. Eigenaardig dat een man van zijn formaat zo weinig bekend is geworden in zijn eigen tijd, maar ook in de eeuwen ná hem. Of is er wellicht toch een verklaring voor die onbekendheid?

Recensie van Revius. Dichter, denker, dominee

Jacobus Revius (1586-1658)

Biografische informatie over Jacobus Revius