Yord
Yord
Yord Literatuur
Boekverslag maken? Informatie nodig voor je literatuurdossier? Yord biedt alles wat je wil weten over literatuur. Talloze recensies, informatie over dichters, schrijvers, poëzie en proza. Zoek op auteur of in een van de dossiers.
 
 
 
Zoeken op auteur
 
Dossiers
 
 
 
arrowYord literatuur
Literair lexicon

Literaire teksten

Links

Zoeken
Literatuur inzicht
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Gerhardt, Ida

Gerhardt, Ida

Ida Gerhardt en het symbolisme

Naar aanleiding van een lezing over Overlevering van literatuur door wijlen Johan Polak, uitgever en classicus, op zondag 19 maart 1981 te Zutphen, schrijft Ida Gerhardt de volgende dag aan haar vriend en boekhandelaar Ad ten Bosch: 'Ook wij waren - en zijn - gelukkiger met die onvergetelijke Zondag dan wij zeggen kunnen. Van slapen kwam dan ook Zondagnacht niet veel - dáárvoor waren wij allebei té zeer vervuld van indrukken. Om drie uur zijn we dan maar opgestaan om een kopje thee te zetten, en samen nog wat na te praten. Zó werd het ochtend.'

Auteursinformatie, overgenomen uit Liter.

Ida Gerhardt: traditie en humor

In beschouwingen over de dichteres Ida Gerhardt (1904-1997) stuiten we regelmatig op stereotypen: karakteriseringen op grond van generalisering van al of niet reële waarnemingen, volgens Van Dale. Haar werk zou traditioneel zijn, waarbij de dichteres hoofdzakelijk fungeert als doorgeefluik; bovendien zou in haar oeuvre alle ironie, alle humor, ontbreken: haar poëzie zou lood in de schoenen hebben.

Auteursinformatie, overgenomen uit Liter.

Over, van en met Gerhardt

Over Ida Gerhardt bestaan inmiddels publicaties in soorten en maten. Literatuurwetenschappers en monniken (Anneke Reitsma en Frans Berkelmans) bogen zich over haar werk, anderen namen haar leven als thema (Hans Werkman en Ad ten Bosch, onder anderen). In gesprek met Ida Gerhardt van de dichteres Maria de Groot heeft van allebei wat. Het is een boekje waarin De Groot een interview met Gerhardt opnam, beschouwingen over Gerhardts werk, maar ook brieven van Gerhardt en voor Gerhardt bestemde gedichten, en last but not least mooie foto's.

Auteursinformatie over Ida Gerhardt uit Liter

Het luisterend oor van Ida Gerhardt

"De psalmen hebben de bewogenheid en de tekening van levend water, waar weer en wind steeds wisselend overheen gaan. Nooit kunnen onze ogen scherp genoeg zien, nooit onze oren opmerkzaam genoeg luisteren." Dat is in een notendop de visie van Ida Gerhardt op de psalmen. Een vertaler of berijmer moet vóór alles luisteren om de nuances op te merken. Zelf heeft ze dat in praktijk gebracht in haar eigen prozavertaling die we aantreffen in het derde deel van haar "Verzamelde gedichten".

Recensie van Verzamelde gedichten III

Ida Gerhardt zonder voetstuk

Dichteres Ida Gerhardt (1905-1997) laat zichzelf in haar brieven niet altijd van haar beste kant zien. Ze blijkt onredelijk te kunnen zijn, bitter, veeleisend. Maar ze is ook kwetsbaar en hartelijk. En ze geeft zelf toe dat ze "een niet te splijten harde kop" heeft. Ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag verschenen onder andere de bundeling van haar brieven en de bespreking van een belangrijke gedichtenbundel door Gerhardtvorser Frans Berkelmans.

Recensies van Dit donkere boek. Over Het levend monogram van Ida Gerhardt en Courage! Brieven van Ida Gerhardt

Geen gesprek met Ida Gerhardt

Al voor haar heengaan op 15 augustus 1997 was er een groeiende belangstelling voor het werk van Ida Gerhardt: in rouwadvertenties werden gedichten geciteerd, de "Verzamelde Gedichten" en bloemlezingen uit haar werk beleefden herdruk op herdruk en kunstenaars als Nelleke de Laat, Bert Kersten en Henk van Ulsen putten er rechtstreeks inspiratie uit.

Recensie van In gesprek met Ida Gerhardt: Interview, brieven, gedichten en beschouwingen

Ida Gerhardt

Zoals gezegd verscheen er ook een tweetal bloemlezingen. Wie een handige introductie wil in de hedendaagse poëzie, kan terecht bij (alweer) Theo de Boer, die een bundel met de honderd beste gedichten van 2000 samenstelde. Er zijn geen gedichten opgenomen van dichters die in het christelijke circuit opereren. Voor wat de poëzie van Henk Knol betreft, is dat zeker een gemis; drie of vier gedichten uit "Houdbaar stof" (verschenen bij Mozaïek) hadden in deze bloemlezing geen slecht figuur geslagen. Nu kan men vooral de grote namen en de grote uitgeverijen in deze bundel vinden, al nam De Boer (die in 2000 jurylid van de VSB-Poëzieprijs was) ook wel wat werk van minder bekende dichters op.

Recensie van Zeven maal om de aarde te gaan

Geen facet van Ida Gerhardts gedichten blijft onbesproken

In gestage regelmaat publiceert Frans Berkelmans zijn studies over het dichtwerk van Ida Gerhardt. Met het vijfde deel van de Acanthus-reeks, die monografieën op het raakvlak van kunst en spiritualiteit bevat en uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van het Benedictijns Tijdschrift, sluit hij zijn beschouwingen over Ida Gerhardts vroege gedichten af.

Recensie van Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt

Angst is de tegenpool van eigenwaan

Het jaarlijks ritueel is alweer voorbij. De centrale schriftelijke eindexamens zijn afgenomen en het wachten is nu op de uitslag. Dat wachten kan de nodige spanningen met zich meebrengen, maar over die gevoelens van vrees gaat het in dit gedicht niet. Als aansporing voor wat komen gaat, komt deze gedichtbespreking dan ook te laat. Als illustratie van wat ook nu weer geweest is, kan zij echter nog goed dienst doen. Er mag dan in de afgelopen halve eeuw in het onderwijs het een en ander veranderd zijn, wat in dit gedicht uit Ida Gerhardts "Sonnetten van een leraar" beschreven en becommentarieerd wordt, is nog steeds zeer herkenbaar, denk ik.

Gedicht Daemonen